Září 2018

Orbán a Maďarsko

13. září 2018 v 9:55 | onkl |  Co mě fakt štve
Tak v EU se hlasovalo o zahájení řízení s Maďarskem.

Je to demokratické. Každý má právo (rozuměj europoslanec) vyjádřit názor, postoj, obavy ... . Potud nelze nic namítat. Problém ale vidím v tom, o čem že to hlasují a čeho chtějí dosáhnout. Nejsem politický komentátor a hledání širších souvislostí (po mém zamlžování a zkreslování reality) je mi cizí.

Chápu to, jako běžný občan takto. Maďarsko, resp. tamní voliči měli tu drzost, že potřetí v demokratických volbách (které nikdo, dokonce ani EU, nezpochybnil) zvolili do svého čela stranu (získala většinu bez nutnosti vstupovat do koalic) která hájí zájmy a vyjadřuje postoje většiny. Tak je to v demokracii obvyklé a správné. A tato strana se nelíbí neomarxistům v Bruselu a je tedy třeba tamní voliče potrestat za "špatnou" volbu a sankcemi (co jiného by byla případná ztráta hlasovacích práv) je přinutit aby a) proběhl nějaký maďarský Majdan nebo za b) aby v příštích volbách volili ěkoho jiného.

Není bez zajímavosti a souvislosti (o které se v mainstreamu moc nepíše) že v této době, ASI NÁHODOU, odstoupila, nebo alespoň deklarovala maďarská vláda odstoupení od dohod o uprchlících projednávaných v OSN - Globální pakt o bezpečné, řízené a legální migraci a Globální pakt o uprchlících. Mimochodem USA také odstoupily. To muselo Brusel opravdu HODNĚ MOC NAŠTAVAT. EU už byla připravena, poté co by podepsalo všech 28 států, přistoupit k dohodě jako celek, čímž by do budoucna eliminovala hrozbu, že odstoupí některý členský stát. Pokud se tak stalo před podpisem (odstoupivší Maďarsko), nemůže EU podepsat za všechny a tedy ani vyloučit možnost, že i v případě dnešního podpisu v budoucnu neodstoupí některý z unijních států - TRAGÉDIE. A může za ni Maďarsko. POTRESTAT.

Mohu jen doufat ve zdravý rozum některých politiků v členských státech, že případné odbrání hlasovacích práv Maďarsku, resp. jejich pozastavení, budou vetovat. Automaticky by to měli být vrcholní politici zemí Visegrádské skupiny a přidat by se mělo minimálně ještě Rakousko. Přeci není možné, aby Brusel, byť pod záminkou čehokoliv, např. vyššího dobra, diktoval voličům členských států EU koho mají volit - ani tím, že bude dopředu diskvalifikovat nějakou politickou sílu používáním dnes již zprofanových hesel jako nedomokratická apod. Nerozumím tomu, jak může být nějaká strana nedemokratická (v ČR tak bývá označována KSČM a dnes i SPD z těch parlamentních) když vznikla v souladu se zákonem a ve volné politické soutěži získala - teď píši o Maďarsku - nadpoloviční většinu v parlamantu. Je tedy nadpoloviční většina Maďarů nedemokratická? A komu celé toto divadlo a k čemu pomůže?
Odpověď ponechám na laskavém čtenáři.


Imigranti a Uprchlíci

1. září 2018 v 11:32 | onkl |  Vymahatelnost práva
Jakkoliv se téma jeví pro prostředí České republiky neaktuální, vždyť tu žádné prý nemáme, jsem přesvědčen o opaku. Mainstreamová média toto téma "shazují" s odkazem na politické populisty (v lepším případě) xenofoby a rasisty (v horším případě). V čem se ale média (nejen ta z hlavního proudu) shodují, jsou zprávy z Řecka, Itálie a Španělska o tom, že ačkoliv počty výrazně poklesly, příliv zastaven nebyl. Zejména Itálie se pak opakovaně dožaduje "jakékoliv formy přerozdělování", čímž podmiňuje povolení vylodění migrantů ve svých přístavech.

Ponechám stranou, zda neziskovky, které je "zachraňují" u Lybijských břehů, slouží dobré věci nebo pašerákům lidí. Uznávám, že odpověď není jednoduchá ani jednoznačná. Ale právě pro takovéto případy má světové společenství (ale např. i Evropská Unie) mezinárodní právo a mezinárodní smlouvy, které je třeba k řešení takové situace využít a použít. Jakýkoliv sebelepší a dobře myšlený záměr nemůže překročit právní rámec. Jedno staré přísloví říká, že i cesta do pekel je dlážděna dobrými úmysly.

Není přijatelné, aby jednotliví "vůdci" typu Merkellová, Macron aj. rozhodovali "ad hoc" kdy se jim nějaká úmluva či právní norma hodí a kdy ne a je třeba ji porušit v zájmu vyššího dobra. To je ta cesta do pekel. Jsem přesvědčen, že absolutně každý suverénní stát má právo prostřednictvím svých volených zástupců se rozhodnout, zda nelegální migranty na své území vpustí či nikoliv a pokud ano, je jen a výhradně jen na něm, jak se s nimi vypořádá. Solidarita je z podstaty významu slova dobrovolná a nelze ji vynucovat ani podmiňovat.

Lze ale chránit hranice, nelegály vracet do země původu a těch asi 10, výjimečně 20% skutečných UPRCHLÍKŮ, kteří splňují podmínky pro přiznání mezinárodní ochrany (status uprchlíka) nechat projít azylovým řízením. Pokud status získají, mohou využít výhod EU a Schengenu a pohybovat se, případně se i usadit v kterékoliv členské zemi. Proč si vybírají Německo, Švédsko či Francii a jiné bohatší země EU je zřejmé - štědré dávky.

Nenechme si proto vnutit jednotnou azylovou politiku. Jen orgány ČR mohou rozhodnout o udělení azylu osobě, která o něj v ČR požádá (pokud do ČR vstoupila jinak, než přes třetí bezpečnou zemi, pak, dle platné legislativy musí být do bezpečené třetí země vrácena). Jen orgány ČR mohou rozhodovat o výši a způsobu příspěvků (a rovněž o způsobu ubytování - zabezpečená detence po dobu řízení apod. - a tato rozhodně nemůže přesahovat limity, které jsou pro vlastní občany, kteří na rozdíl od příchozích celý život pracovali a do systému přispívali.