Květen 2018

Porno na divadle

30. května 2018 v 14:32 | onkl |  Co mě fakt štve
Tak nějak po mediální masáži ze všech stran, jsem se zamyslel nad problémem divadelní inscenace Vaše násilí a Naše násilí. Netroufám si hodnotit nebo posuzovat zda šlo o "umělecký výkon", co tím chtěl autor říct... nebo (ne)myslel ...

Já jsem si z toho pro sebe vzal následující:

1) Zcela jednoznačně, programově cíleně a záměrně byla hanobena česká vlajka. Jak jinak pojmenovat to, že ve hře je vytahována z dámského přirození? A proč česká vlajka ne vlajka EU či Bosny nebo Chorvatska? - vazba na autora hry.
NĚKDO CHCE PŘESVĚDČIT ČECHY, ŽE JEJICH NÁRODNÍ SYMBOL SI MŮŽE KDOKOLIV STRČIT TŘEBA DO P..I.

2) Svobodu slova a projevu mají jenom herci (rozuměj ELITY) ale nikoliv nesouhlasící občanská většina. Tito jsou označováni (a nejen na sociálních sítích, ale i v médiích) za fašisty. SOUHLASÍM S PROTESTUJÍCÍMY PROTI UVEDENÉ INSCENACI - JSEM TEDY FAŠISTA (i když jsem si pod tímto pojmem až doposud představoval úplně něco jiného).

3) Společnost je polarizována a štěpena. Logicky ANO, ale QUI BONO? Komu to prospěje - obyčejným lidem. ANO, je třeba obyčejné lidi (nezaměňovat se spolkem Slušní lidé, i když proti nim nic nemám, naopak) vzburcovat, aby si uvědomili, jak je jim před očima a pod rukama demontováno vše (nebo alespoň většina) z toho, co považovali až doposud za normální, mravné a správné (Vlast = státní symboly, Křesťanství - tradice, jež dodržovala i řada nevěřících a ateistů, Etika, Estetika ... etc.).
PŘIDÁVÁM SE K TĚM, KTEŘÍ ŘÍKAJÍ NE, DOST! CHCI BÝT HRDÝ (A JSEM) NA SVÉ STÁTNÍ SYMBOLY, BUDU SE ŘÍDIT SELSKÝM ROZUMEM A NE DIKTÁTEM KOHOKOLIV (BRUSEL NEBO MOSKVA ČI PEKING) NEDÁM SI BRÁT ANI HANOBIT SVOU VÍRU, SVOU VLAST A SVŮJ NÁROD.

Začátek GDPR a konec zdravého rozumu

30. května 2018 v 11:48 | onkl
Již nějakou dobu nás většina médií informuje, více či méně zasvěceně, o končí éře obchodování s osobními údaji a začátku éry, kdy své osobní údaje budeme mít plně pod kontrolou a sami si budeme rozhodovat o tom co, kdy a komu o sobě sdělíme.

JE TO MÝTUS A OMYL!

Při své každodenní práci se setkávám s množstvím názorů na problematiku ochrany osobních údajů, ale to, co se opakovaně dozvídám z médií mne vyděsilo natolik, že jsem se rozhodl, alespoň touto formou a pro zatím nespecifikovaný okruh čtenářů, se na některé "mýty" podívat podrobněji a jako osoba "práva znalá" i ve světle základních výkladových pravidel.

OMYL PRVNÍ - Pokud jste byli v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů (z.č. 101/2000 Sb.) pak se pro Vás nic
nemění (správci, zpracovatelé i subjekty údajů)

Je to lživé tvrzení a snaha (lhostejno čím motivovaná) uvést příjemce tohoto tvrzení v omyl. Pravda, v poslanecké sněmovně se naši volení zástupci - elity - dosud nepřinutili k přijetí národní úpravy a platí tedy shora uvedený zákon, avšak GDPR (oficálně NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) má, jako součást komunitárního práva, přednost před národní legislativou a je přímo vynutitelné na území všech členských států EU.

Asi není úplně nutné ani účelné vyjmenovávat všechny změny či spíše rozdíly mezi zákonem a nařízením, lze se omezit na obecné konstatování, že většina dosud udělených souhlasů se zpracováním osobních údajů JE NEPLATNÁ. Ať již pro neurčitost, pro nedostatek autonomie vůle nebo z jiného, byť formálního důvodu. Pravdivost tohoto tvrzení potvrzují desítky e-mailů (obdžela v poslední době většina lidí) od různých firem dožadující se obnovení souhlasu nebo jen odkazující na plnění informační povinnosti dle GDPR.

Většina z nás si ani nedovede představit, co všechno bude následovat, příklad - souhlas (nebo nesouhlas) se společným focením dětí ve škole, (ne)souhlas s poskytnutím kontaktích údajů na rodiče (nejen škola ale třeba i lékař a další) a výčet by mohl pokračovat na několika dalších stranách.

TAK TEDY - MĚNÍ SE VŠE A SKORO VŠUDE. JEN DOUFÁM, ŽE TO NEBUDE ZAČÁTEK KONCE.

Příště Omyl druhý - Nebude stát takřka nic navíc.